Typy spółek w ZEA

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce Zjednoczonych Emiratów Arabskich istnieje wiele zróżnicowanych kierunków rozwoju i możliwości biznesowych dla przedsiębiorców z całego świata. Kluczowym krokiem dla tych, którzy chcą rozpocząć inwestowanie za granicą i planują założyć działalność w Dubaju i innych federacjach emiratów, jest wybór odpowiedniego typu spółki. Do sukcesu przedsiębiorstwa potrzebna jest podstawowa znajomość prawa oraz dostępnych opcji, co na początku może przysparzać wiele wątpliwości zainteresowanym. W tym artykule przyjrzymy się bliżej funkcjonującym typom spółek, poznamy ich główne cechy, różnice oraz korzyści. Odkryjemy, które typy spółek w Dubaju i innych regionach ZEA będą najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom i przyspieszą osiągnięcie międzynarodowego sukcesu! 

 

Spółki w ZEA

System prawny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dzieli się na dwie kategorie: prawo federalne i prawo regionalne obowiązujące w poszczególnych emiratach. Jest to istotna kwestia, na którą należy zwrócić szczególną uwagę przy zakładaniu spółek. We wszystkich siedmiu federacjach ZEA formy spółek pozostają takie same. Natomiast należy pamiętać, że  kwestie administracyjne i podatkowe mogą się różnić w zależności od dokładnej lokalizacji prowadzenia inwestycji. Najbardziej popularnym regionem wśród przedsiębiorców w całych Emiratach jest Dubaj stanowiący światowe centrum inwestowania z bardzo korzystnym systemem podatkowym.

 

Jakie są formy prowadzenia działalności w ZEA?

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich ustawodawca przewidział 3 główne typy spółek, wśród których wyróżniamy: Free Trade Zone Company, Limited Liability Company oraz Offshore. Czym charakteryzuje się każda z nich? Jaki typ spółki wybrać? 

 

OFFSHORE

To jedna z najprostszych i najszybszych form założenia spółki w ZEA dla obcokrajowców. Przede wszystkim spółka tego typu uznawana jest za spółkę wirtualną, ponieważ jej założenie i zarządzanie może odbywać się wyłącznie zdalnie. Warunkiem zarejestrowania organizacji jest wybranie banku, posiadającego usługi bankowości elektronicznej. Otwarcie konta wymaga jednak czasami wizyty bezpośrednio w placówce. Na proces rejestracji składa się również złożenie wniosku do władz konkretnego emiratu, w którym przedstawione zostaną informację odnośnie do zakresu prowadzenia działalności, dane personalne, kopie paszportów i referencje bankowe. Cały proces trwa zazwyczaj kilka dni.
Kolejnymi wymaganiami  i ograniczeniami tego systemu jest fakt, że działalność zarejestrowanej firmy musi odbywać się poza granicami Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przedsiębiorcy zakładający spółkę Offshore nie mogą mieć obywatelstwa ani rezydentury ZEA, dodatkowo nie mogą sprzedawać swoich towarów lub usług obywatelom i rezydentom, a także zatrudniać pracowników na umowę o pracę w kraju zarejestrowanej działalności. W tym typie spółki obcokrajowiec może posiadać 100% udziałów, natomiast nie będzie miał on możliwości uzyskania uprawnień do wizy.
Spółka typu Offshore to doskonała opcja dla przedsiębiorców chcących przenieść działalność do ZEA w celu skorzystania z niskiego systemu podatkowego, bez konieczności usytuowania tu swojej firmy. Dodatkowymi zaletami tej struktury prawnej jest zachowanie anonimowości biznesu, ochrona kapitału i majątku przed wierzycielami, ponieważ spółki w Dubaju i ZEA nie są objęte międzynarodowymi umowami o wymianie informacji. Z tego typu spółek korzystają inwestorzy z sektora handlu i nieruchomości. 

 

FREE TRADE ZONE COMPANY

Tym mianem określa się spółki ZEA działające w specjalnie wyznaczonych strefach, które wykorzystywane są dla potrzeb lokalnej, jak i międzynarodowej wymiany handlowej. Strefy Wolnego Handlu w ZEA powstały w celu przyciągnięcia zagranicznych przedsiębiorców korzystnymi warunkami, które polegają na: braku opłat celnych i kontyngentów, zwolnieniu z podatków, możliwości swobodnego wycofania kapitału i zysków oraz prawie do 100% własności zagranicznej. W całych Emiratach jest 45 stref tego typu, a jedna z najpopularniejszych znajduje się w Dubaju, dzięki połączeniu z największym portem handlowym. Ewidencja tego typu działalności stanowi nieco dłuższy i bardziej skomplikowany proces, który trwa kilka tygodni i wymaga osobistego stawiennictwa w placówkach. Do charakterystycznych cech Free Trade Zone zaliczamy:

  • właściciele tego typu spółek mogą posiadać 100% udziałów, bez konieczności posiadania wspólnika będącego obywatelem Emiratów, 
  • prowadzenie biznesu w tej formie gwarantuje współpracę pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w strefie wolnego handlu oraz poza granicami ZEA, 
  • właściciele firm free trade uzyskują uprawnienie do 3-letniej wizy inwestorskiej oraz dokument tożsamości ZEA dla inwestora i osób pozostających na jego utrzymaniu, 
  • możliwość zatrudniania pracowników na umowę o pracę i ubiegania się o wizy pobytowe,
  • obowiązkowe stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i na terenie kraju, 
  • status rezydenta podatkowego, który umożliwia korzystanie z międzynarodowych umów podatków i uzyskanie zaświadczenie. 

Jak zarejestrować tego typu spółki w Dubaju bądź innych federacjach? Po pierwsze należy złożyć wniosek do władz zawierający podstawowe informacje dotyczące biznesu i danych personalnych. Następnie po zatwierdzeniu dokumentów i nazwy, przedstawić biznesplan.  Kolejno zarejestrować spółkę osobiście, podpisać akt założycielski i otworzyć rachunek bankowy. Dodatkowo uzyskać zezwolenie od wybranego Urzędu Strefy Wolnego Handlu na prowadzenie handlu w strefie oraz poza granicami kraju. W końcowej fazie spełnić wymogi procedury powierzchni lokalu i opłacić wszystkie zezwolenia. 

 

LIMITED LIABILITY COMPANY

To odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W odróżnieniu od wyżej wymienionych spółek Free Trade, czy Offshore ten typ pozwala na prowadzenie firmy wyłącznie na rynku lokalnym, w którym podmiot może świadczyć usługi i sprzedaż. Jest to najbardziej skomplikowana i najdroższa forma prowadzenia i ewidencjonowania działalności. Ten rodzaj spółki wymaga posiadania wspólnika będącego obywatelem lub rezydentem ZEA, który w dodatku musi posiadać 51% udziałów. W przypadku braku posiadania znajomości istnieje możliwość skorzystania z miejscowego sponsora wyznaczonego np. przez Urząd ds. Inwestycji, którego opłata sponsorka będzie zależała od obrotów naszego biznesu. Jest to korzystna możliwość, która eliminuje ryzyko i prawnie pozwala na późniejsze pozbawienie sponsora kontroli nad spółką i uprawnień do kapitału. Wszystkie wymogi rejestracyjne działalności oraz kwestie szansy na uzyskanie wizy są takie same, jak w przypadku spółek wolnostrefowych Frade Trade. 

 

Jaką spółkę założyć w Dubaju?

W trakcie zakładania spółki w Dubaju lub w innych kierunkach ZEA należy skorzystać z pomocy doradców inwestycyjnych i biznesowych specjalizujących się w prawie i kulturze biznesowej tamtejszego środowiska. Takie działanie pozwoli na uniknięcie błędów i podjęcie odpowiedniego wyboru typu spółek w Dubaju, który będzie zgodny z potrzebami i celami biznesowymi. Dodatkowo doradztwo specjalistów przyspieszy i ułatwi cały proces. Jaką spółkę założyć w ZEA? Wszystko zależy od Twoich potrzeb i oczekiwań względem rynku. Jeżeli planujesz skorzystać tylko z niskich podatków, ale nie zamierzasz zmieniać siedziby firmy i nie czujesz potrzeby ciągłego podróżowania, wybierz spółkę typu Offshore. Gdy twoim zainteresowaniem jest handel międzynarodowy i łatwy dostęp do jednych z największych  portów handlowych na świecie, zdecyduj się na Trade Zone i prowadź działalność na korzystnych warunkach. Natomiast, gdy twoim docelowym działaniem jest rozwój na lokalnym rynku ZEA, odpowiednia będzie spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Typy spółek Dubaj

Jakie korzyści wynikają z inwestowania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich? Na końcu warto wspomnieć jeszcze o charakterystyce systemu podatkowego, który stanowi zainteresowanie wszystkich inwestorów. Już wcześniej zaznaczyliśmy, że ze względu na podział ZEA na 7 federacji istnieje możliwość występowania różnic w regulacjach prawnych i   opłatach administracyjnych. Natomiast prawo federalne przewiduje ten sam system podatkowy dla całego kraju, bez względu na rodzaj typu spółek w ZEA. Raj podatkowy Dubaju i innych emiratów opiera się na braku podatków osobistych PIT, systemie VAT ze stałą stawką 5% na większość towarów i usług, a także podatkiem CIT nakładanym tylko dla zagranicznych banków i firm z sektora paliwowego. Warto wspomnieć również o tym, że Polska posiada umowę z ZEA o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wiele korzyści płynących z panującego prawa i systemu podatkowego oraz możliwości dobrania typu spółki do  celów biznesowych przemawia za podjęciem tej trudnej decyzji i podbiciem ZEA!